ÁP DỤNG MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỚI TỪ NGÀY 1/03/2022