Đề xuất cấp và quản lý biển số xe theo số định danh của chủ xe từ 01/7/2023