QUYẾT ĐỊNH 2689/2011 TP. HCM VỀ BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ CÁC LOẠI XE (điều chỉnh bổ sung QĐ 64/2010)