THI TRƯỜNG Ô TÔ THÁNG 4: GIÁ XE TĂNG GIẢM TRÁI CHIỀU